Herriko Tasak 2024

UDALETXEA

– Herriko tasak 2024

UDAL LOKALEN, KULTUR ETXEAREN, IGERILEKUETAKO INSTALAZIOEN ETA PILOTALEKUAREN ERABILERA TASAK

Lokalen eta pilotalekuaren erabilera

Lokalen erabilera:

3,55€ orduko

Pilotalekua argiturik erabiltzea:

3,55€ orduko

Pilotalekua sarearekin erabiltzea:

1,15€ orduko

 
Igerilekuen erabilera

Denboraldia:

7 urtetik beherakoak:

dohainik

7tik 10 urte bitarte:

14,50€

11tik 16 urte bitarte.

24,15€

16 urte baino gehiago.

46,85€

Familiarra (gurasoak eta 16 urte beherakoak):

101,65€

 

Hilabetea:

7 urtetik beherakoak:

dohainik

7tik 10 urte bitarte:

9,35€

11tik 16 urte bitarte:

17,25€

16 urte baino gehiago.

33,60€

 

Astea:

7 urtetik beherakoak:

dohainik

7tik 10 urte bitarte:

5,35€

11tik 16 urte bitarte:

9,75€

16 urte baino gehiago:

19,05€

 

Sarrera:

7 urtetik beherakoak:

dohainik

7tik 10 urte bitarte:

3,05€

11tik 16 urte bitarte:

4,60€

16 urte baino gehiago:

6,10€

 

HERRI-LURREN APROBETXAMENDUAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

Lurberritze guziak:

53,45€ urte eta hektarea bakoitzeko

Su-egurra: 10,45€
Zerrakuretrakoa pikete bakoitzeko: 0,50€
Herri-lurreko iturbegietatik ura hartzegatatik: 1,35€ urtean erabiltzaile bakoitzeko.
Tortoil postuen zozketan parte hartzeko: 4,10€ BEZa barne
Tortoila postua: 6,10€ BEZa barne

Larreen aprobetxamendua

Ardiburu bakoitzeko: 0,25€ urtean
Behorburu bakoitzeko: 0,50€ urtean

Eralauntz (Erlauntz kopuruari aplikatuko zaio okupatu beharreko azalera)

10 erlauntz bitarte: 20,85€/urtean + 5,25€/urtean
25 erlauntz bitarte: 41,70€/urtean + 7,85€/urtean
50 erlauntz bitarte: 72,95€/urtean + 10,45€/urtean
75 erlauntz bitarte: 104,20€/urtean + 15,65€/urtean
100 erlauntz bitarte: 125,00€/urtean + 20,85€/urtean
10 erlauntzatik gora. 1,05€/m2 /urtean + 31,25€/urtean 
Herri-lurren okupazioa (Bordak, egurtegiak eta gisakoak): 1,60€ okupatutako m2 bakoitzeko
 
 

UR HORNIDURA ETA SANEAMENDUAREN TARIFAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

Tarifak-Ur hornidura

Etxebizitzako erabilerarako:

Gutxienekoa 30 m³ hiruhileko izanen da:

0,230€ m³ bakoitzeko

31 m³tik goiti:

0,290€ m³ bakoitzeko

71 m³tik goiti:

0,460€ m³ bakoitzeko

120 m³tik goiti.

0,575€ m³ bakoitzeko

Saneamendua:

0,115€ benetan kontsumitutako ur m³ bakoitzeko

Hornidura sarera lotzea.

59,55€

Kontagailua jarri beharko da etxebizitza bakoitzerako.

 

Gainerako erabileretarako: industria, tailer, denda, ostatu, jatetxe, landetxe, ileapaindegi eta abar:

Gutxienekoa 30 m³ hiruhileko izanen da:

0,265€ m³ bakoitzeko

31 m³tik goiti:

0,330€ m³ bakoitzeko

71 m³tik goiti:

0,525€ m³ bakoitzeko

120 m³tik goiti:

0,660€ m³ bakoitzeko

Saneamendua:

0,115€ benetan kontsumitutako ur m³ bakoitzeko

Hornidura sarera lotzea.

59,55€

 

HERRIKO JABARI PUBLIKOKO LURZORU, HEGALKIN ETA ZORUPEAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU BEREZIEN TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA

Postuak eta barrakak:

7,15€ m2 bakoitzeko

Zirkua edo antzko ikuskizun ibiltaria: 

162,40€ egun bakoitzeko

Obretarako edukiontziak:

46,70€

Kalean egurra pilatzeagatik.

46,70€

Eremu publikoaren okupazioa

(aldamioak, hesiturak, etab.):

46,70€

Garabiak jartzea, eremu publikoan:

46,70€

Okindegiko sarrera:

248,70€

 

HILERRIA ETA HILOBIEN BANAKETA ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

 

Hilobien kontzesioa:

50,75€

Panteoiaren kontzesioa:

101,50€

Hilobien garbiketa.

10,15€

 

ZEREMONIA ZIBILAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

Ezkontza zibilak

–Etxalarren erroldatuak (ezkontide bat edo biak).

40,60€

–Etxalarren erroldatuta ez daudenak.

76,15€

Hil berrien aldeko agur zibilak (erroldatze-tokiaren bereizketarik gabe):

30,45€

Ikusi tarifa guztiak

Ikusi tasak, 2023ko uztailaren 11ko, 144. Nafarroako Aldizkari Ofizialean