Aurrekontuak 2024

UDALETXEA

– Aurrekontuak 2024

Iragarkiaren kodea: L2404941

1. Zuzeneko zergak: 244.000,00 euro.

2. Zeharkako zergak: 22.000,00 euro.

3. Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak: 51.825,00 euro.

4. Transferentzia arruntak: 392.515,00 euro.

5. Ondareko eta herri lurren aprobetxamenduetako diru sarrerak: 69.310,00 euro.

7. Kapital transferentziak eta bertze diru-sarrerak: 400.350,00 euro.

Diru sarrerak guztira: 1.180.000,00 euro.

NAOn ikusi

1. Langileen gastuak: 305.400,00 euro.

2. Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak: 286.750,00 euro.

3. Finantza-gastuak: 1.800,00 euro.

4. Transferentzia arruntak: 100.350,00 euro.

6. Inbertsio errealak: 465.600,00 euro.

9. Finantza-pasiboak: 20.100,00 euro.

Gastuak guztira: 1.180.000,00 euro.

Zuzeneko zergak 21%
Zeharkako zergak 2%
Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak 4%
Transferentzia arruntak 33%
Ondareko eta herri lurren aprobetxamenduetako diru sarrerak 6%
Kapital transferentziak eta bertze diru-sarrerak 34%
Langileen gastuak 26%
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 25%
Finantza-gastuak 1%
Transferentzia arruntak 8%
Inbertsio errealak 39%
Finantza-pasiboak 1%