Aurrekontuak 2023

UDALETXEA

– Aurrekontuak 2023

Etxalarko Udalak, 2022ko azaroaren 17an onartutako aurrekontua

Iragarkiaren kodea: L2217866

Aurrekontuaren laburpena hauxe da:

1.–Zuzeneko zergak: 226.500€
2.–Zeharkako zergak: 10.000€
3.–Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak: 51.500,00€
4.–Transferentzia arruntak: 335.770,00€
5.–Ondareko eta herri lurren aprobetxamenduetako diru sarrerak: 79.230€
7.–Kapital transferentziak eta bertze diru-sarrerak: 302.000€
Diru sarrerak guztira: 1.005.000€

NAOn ikusi

1.–Langileen gastuak:280.800€
2.–Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak: 273.750€
3.–Finantza-gastuak: 1500€
4.–Transferentzia arruntak: 89.450€
6.–Inbertsio errealak: 337.500€
9.–Finantza-pasiboak: 22.000€
Gastuak guztira: 1.005.000€

Zuzeneko zergak 25%
Zeharkako zergak 1%
Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak 5%
Transferentzia arruntak 33%
Ondareko eta herri lurren aprobetxamenduetako diru sarrerak 7%
Kapital transferentziak eta bertze diru-sarrerak 29%
Langileen gastuak 28%
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 28%
Finantza-gastuak 1%
Transferentzia arruntak 8%
Inbertsio errealak 33%
Finantza-pasiboak 2%