Aurrekontuak 2021

UDALETXEA

– Aurrekontuak 2021

2/1995 Foru Legearen 202. Artikulua. Iragarkiaren kodea: L2104051

Aurrekontuaren laburpena hauxe da:

2021eko aurrekontuen exekuzio oinarriak: ikusi hemen

1.–Zuzeneko zergak: 238.900,00 euro.
2.–Zeharkako zergak: 26.000,00 euro.
3.–Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak: 58.100,00 euro.
4.–Transferentzia arruntak: 245.170,00 euro.
5.–Ondareko eta herri lurren aprobetxamenduetako diru sarrerak: 144.370,00 euro.
7.–Kapital transferentziak eta bertze diru-sarrerak: 99.000,00 euro.
Diru sarrerak guztira: 811.540,00 euro.
NAOn ikusi

1.–Langileen gastuak: 322.250,00 euro.
2.–Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak: 207.950,00 euro.
3.–Finantza-gastuak: 200,00 euro.
4.–Transferentzia arruntak: 81.040,00 euro.
6.–Inbertsio errealak: 180.000,00 euro.
9.–Finantza-pasiboak: 20.100,00 euro.
Gastuak guztira: 811.540,00 euro.

Zuzeneko zergak 30%
Zeharkako zergak 3%
Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak 7%
Transferentzia arruntak 30%
Ondareko eta herri lurren aprobetxamenduetako diru sarrerak 18%
Kapital transferentziak eta bertze diru-sarrerak 12%
Langileen gastuak 40%
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 25%
Finantza-gastuak 1%
Transferentzia arruntak 10%
Inbertsio errealak 22%
Finantza-pasiboak 2%