Aurrekontuak 2020

UDALETXEA

– Aurrekontuak 2020

2/1995 Foru Legearen 202. Artikulua. Iragarkiaren kodea: L2007364

Aurrekontuaren laburpena hauxe da:

1.–Zuzeneko zergak: 232.200,00 euro.
2.–Zeharkako zergak: 26.000,00 euro.
3.–Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak: 47.400,00 euro.
4.–Transferentzia arruntak: 239.850,00 euro.
5.–Ondareko eta herri lurren aprobetxamenduetako diru sarrerak: 101.595,00 euro.
7.–Kapital transferentziak eta bertze diru-sarrerak: 81.620,00 euro.
Diru sarrerak guztira: 728.665,00 euro.

1.–Langileen gastuak: 296.220,00 euro.
2.–Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak: 205.150,00 euro.
3.–Finantza-gastuak: 350,00 euro.
4.–Transferentzia arruntak: 73.540,00 euro.
6.–Inbertsio errealak: 133.305,00 euro.
9.–Finantza-pasiboak: 20.100,00 euro.
Gastuak guztira: 725.665,00 euro.

Zuzeneko zergak 32%
Zeharkako zergak 4%
Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak 7%
Transferentzia arruntak 33%
Ondareko eta herri lurren aprobetxamenduetako diru sarrerak 14%
Kapital transferentziak eta bertze diru-sarrerak 11%
Langileen gastuak 41%
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 27%
Finantza-gastuak 1%
Transferentzia arruntak 10%
Inbertsio errealak 18%
Finantza-pasiboak 3%