Aurrekontuak 2019

UDALETXEA

– Aurrekontuak 2019

2/1995 Foru Legearen 202. Artikulua. Iragarkiaren kodea: L1901793

Aurrekontuaren laburpena hauxe da:

1.–Zuzeneko zergak: 224.500,00 euro.
2.–Zeharkako zergak: 20.000,00 euro.
3.–Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak: 46.100,00 euro.
4.–Transferentzia arruntak: 239.020,00 euro.
5.–Ondareko eta herri lurren aprobetxamenduetako diru sarrerak: 104.120,00 euro.
7.–Kapital transferentziak eta bertze diru-sarrerak: 111.000,00 euro.
Diru sarrerak guztira: 744.740,00 euro.

1.–Langileen gastuak: 259.850,00 euro.
2.–Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak: 201.650,00 euro.
3.–Finantza-gastuak: 2.300,00 euro.
4.–Transferentzia arruntak: 73.440,00 euro.
6.–Inbertsio errealak: 172.500,00 euro.
9.–Finantza-pasiboak: 35.000,00 euro.
Gastuak guztira: 744.740,00 euro.

Zuzeneko zergak 30%
Zeharkako zergak 3%
Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak 6%
Transferentzia arruntak 32%
Ondareko eta herri lurren aprobetxamenduetako diru sarrerak 14%
Kapital transferentziak eta bertze diru-sarrerak 15%
Langileen gastuak 35%
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 26%
Finantza-gastuak 1%
Transferentzia arruntak 10%
Inbertsio errealak 23%
Finantza-pasiboak 5%